Sammenligning af The Wahls Protocol med andre diæter (herunder MS-kost)

Det kan være svært at vælge “den rigtige” diæt – specielt fordi de mange forskellige diæter har modstridende principper. Ofte er der endda videnskabelig evidens for hver af de modstridende principper, så hvad skal man tro på?

Det er vigtigt at gøre sig klart, at forskning i sammenhænge ikke er en eksakt videnskab. Måske ser det ud som om, at to forhold hænger sammen (fx mælk og knogleskørhed), men der kan være et skjult mellemled, som er skyld i disse sammenhænge. Og det er derfor, at der ofte opstår modstridende resultater, når der forskes i kost og sygdom. Opgaven bliver da, at opdage den skjulte sammenhæng.

Nedenfor vil jeg kort beskrive, hvordan The Wahls Protocol (TWP) ligner og/eller er forskellige fra andre populære diæter.


Stenalderkost/Paleo

Stenalderkost handler om at spise som i stenalderen. Der findes ikke én version af stenalderkost, da kosten var meget forskellig alt efter, hvor i verden, man boede. Men stenalderkost handler om at spise “rene” fødevarer – dvs. mad, som naturen har skabt den, og ikke som en fabrik har produceret den – endda heller ikke, som et landbrug har forarbejdet den. Det betyder, at man også skal undgå alle kornsorter (og i nogle udgaver også mælk).

Stenalderkost er en grundsten i TWP. Terry Wahls lagde ud med at følge principperne fra stenalderkosten, da hun begyndte sin helingsproces. Men hun oplevede ikke de resultater, som hun havde håbet på og forstod, at heling via kost ikke kun handler om at fjerne “dårlig” fødevarer, men også om at tilføre “gode” fødevarer. Derfor indeholder TWP en masse frugt/grønt, indmad, fermenteret mad, osv..

Low Carb High Fat (LCHF)

LCHF handler om at spise få kulhydrater (korn, stivelse og frugt), men mere fedt. LCHF er en modvægt til den fedtforskrækkede kultur, vi har haft i mange år. Principperne minder meget om stenalderkost, da man også i LCHF fortrækker uforarbejdede fødevarer og altså gerne vil tilbage til så ren mad som muligt. Men i LCHF er mejeriprodukter tilladt, hvilke de ikke er i TWP.
LCHF er i sin strengeste form en ketose-diæt, ligsom TWP i sin strengeste form, Wahls Paleo Plus (niveau 3) også er en modificeret ketose-diæt.

Autoimmune Protocol (AIP)

AIP minder mest om stenalderkost, og har ikke samme fokus på at tilføre “gode” fødevarer, som TWP har. AIP er en eliminationsdiæt, hvilke betyder, at man i udgangspunktet fjerner de fleste kendte fødevare-intolerancer/sensitiviteter og genindfører dem én efter én efter en eliminationsperiode. Herved kan man finde frem til, hvad kroppen reagerer negativt på (hvilket skaber inflammation).
TWP fjerner kun de mest kendte fødevarer-intolerancer/sensitiviteter (gluten og mælk), mens AIP fjerner de fleste. AIP er derfor mere restriktivt end TWP (og er et godt supplement, hvis man ikke oplever bedring på TWP).

MS-KOST (The Swank Diet)

Dr. Roy Swank publicerede i 1948 en videnskabelig artikel omkring kostens betydning i behandling af sclerose. Diæten var fedtfattig og lagde stor vægt på at undgå især mættet fedt fra animalske kilder (højst 15 g. dagligt), hvilket var omdrejningspunktet for diæten. Der var ingen restriktioner på mejeriprodukter, men de måtte ikke indholde mere end 1% mættet fedt. Forarbejdet mad var ok, hvis det ikke indeholdt mættet fedt. Der var også restriktioner på rødt kød. Disse kostråd er der mange i sclerose-samfundet, der er bekendt med. I en periode fulgte også Sclerosehospitalerne disse kostråd, men ikke længere.
MS KOST OG LIVSSTIL udspringer af The Swank Diet, men anbefaler dog, at man spiser så “rene” fødevarer som muligt (dvs. helst ingen forarbejdede fødevarer). Mange har oplevet, at det har hjulpet på deres sclerosesymptomer. Se fx her (på engelsk):

The McDougall Diet

Siden midten af 1980’erne har Dr. John A. McDougall anbefalet en fedtfattig vegetar-diæt til behandling af degenerative/autoimmune sygdomme. Diæten minder om The Swank Diet, men har fjernet alle animalske produkter, og herunder altså også mejeriprodukter. Til gengæld anbefalede McDougall stivelsesholdige kornprodukter og grøntsager.


De 3 afgørende forskelle mellem tidligere diæter og The Wahls Protocol

 

TWP fraråder mælk (og korn)
De mest almindelig fødevare-intolerancer/sensitiviteter er overfor proteinerne gluten (som findes i korn) og cassein (som findes i mælk). Som jeg har læst mig frem til, så byggede Swank primært sin forskning på mælkeproteiner og derfra stammede hans anbefalinger om at undgå mættet animalsk fedt. Det er muligt, at det er selve proteinstoffet i mælk, og ikke dets indhold af mættet fedt, som har været årsagen til forværring/manglende bedring hos hans patienter, men dette er ikke undersøgt.

TWP anbefaler kokosfedt
Kokos frarådes ofte pga. dets høje indhold af mættet fedt, men det ser ud til, at Swank primært byggede sine anbefalinger på animalsk mættet fedt, og det er derfor uklart, om kokosfedt er lige så “dårligt” som animalsk fedt.
TWP anbefaler faktisk kokosfedt. Dels fordi, det er varmestabilt og ikke omdannes til transfedtsyrer under tilberedning af mad, og dels fordi kokostfedt er en såkaldt “medium-chain-triglyceride” (MCT), som hjernen har forholdsvist let ved at omdanne til energi (sammenlignet med andre næringskilder).

TWP anbefaler et minimumsindtag af frugt/grønt
Selvom frugt/grønt er tilladt på de øvrige diæter, så understreges det ikke, hvor vigtige de er for optimal cellefunktion. Derfor indeholder TWP 14-21 dl. frugt/grønt dagligt.


Generelt om kostanbefalinger

I Danmark stiller vi høje krav til dokumentation, når det kommer til sygdom og behandling. Den “gyldne standard” i forskning er, at et forsøg skal være randomiseret (dvs. tilfældigt udvalgte forsøgsdeltagere), kontrolleret (dvs. at der skal være en kontrolgruppe, som ikke får behandlingen) og dobbelt-blindet (dvs. at hverken forsker eller forsøgsdeltager skal vide, om man får behandlingen eller ej). Dette er umuligt at gennemføre med diæter, idet man altid vil vide, om man spiser som man plejer eller anderledes.
Derfor kan de danske læger og neurologer heller ikke anbefale bestemte diæter til os sclerosepatienter.
Vi er overladt til de generelle kostråd, som også gælder resten af befolkningen, syge såvel som raske.


Kom godt i gang med The Wahls Protocol
Kategorisering af fødevarer
♦ Teorien bag The Wahls Protocol
♦ Min vurdering af The Wahls Protocol

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>